APT Violetta Sienkiewicz uzyskała Subwencję Finansową „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” – której podmiotem udzielającym wparcia, jest PFR S.A.

Operacja pn.  „Rozwój potencjału firmy APT Violetta Sienkiewicz  dzięki wprowadzeniu nowych usług” 

Realizowana przez APT Violetta Sienkiewicz ma na celu  

Rozwój przedsiębiorczości na terenie LSR poprzez rozwój potencjału firmy APT Violetta Sienkiewicz dzięki wprowadzeniu nowych usług

Współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020