Regulamin

 1. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godzinie 12:00 w dniu wyjazdu.
 2. Przedłużenia pobytu poza wskazany w rezerwacji termin Gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Sienkiewiczówka może odmówić przedłużenia pobytu w przypadku Gości nie stosujących się do poniższego regulaminu lub w przypadku braku wolnych pokoi.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż uprzednio zarezerwowany pobyt należność nie ulega zmianie i nie podlega zwrotowi.
 4. W dniu przyjazdu Gość jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu tożsamości ze zdjęciem celem dokonania meldunku (Ust. Z 10.04 1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz 960). Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych Gości przebywających w Sienkiewiczówce zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 5. Gość nie może użyczać wynajmowanego przez siebie pokoju osobom nie są zameldowane w Sienkiewiczówce.
 6. Osoby, które nie są zameldowane w Sienkiewiczówce mogą przebywać na terenie obiektu do godz.22:00
 7. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00.
 8. Ze względu na komfort wypoczynku naszych Gości obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w budynkach na terenie całej posesji. Palić można jedynie w wyznaczonym miejscu na zewnątrz, gdzie na życzenie gości będą wykładane popielniczki.
 9. Podczas pobytu Gościa, pokoje nie są udostępniane osobom trzecim.
 10. Osoby sprzątające serwisują pomimeszczenia pomieszczenia noclegowe jedynie pod nieobecność Gości. Codzienny serwis obejmuje wyniesienie śmieci oraz ścielenie łóżek. Wymiana pościeli obowiązuje przy pobytach dłuższych niż 7 dni.
 11. Goście ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody – uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia lub urządzeń technicznych (w tym również zagubienie kluczy) powstałe z jego winy lub osób go odwiedzających.
 12. Parking niestrzeżony dla Gości Sienkiewiczówki udostępniany jest bezpłatnie. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za parkujące pojazdy ani za pozostałe w nich mienie.
 13. Obsługa zobowiązana jest reagować na uwagi i zastrzeżenia dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz porządku i czystości w Sienkiewiczówce. Wszelkie uwagi prosimy zgłaszać w recepcji.
 14. Regulamin Sienkiewiczówki podaje się do wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.sienkiewiczowka.net w drodze indywidualnego informowania Gościa przy potwierdzeniu rezerwacji oraz poprzez umieszczenie go w pomieszczeniach.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu Sienkiewiczówki.
Pozwoli to Państwu na wypoczynek w miłej atmosferze i zapewni Państwu komfortowy i bezpieczny pobyt.