Zasady rezerwacji

 1. Rezerwacje przyjmowane są drogą mailową lub telefoniczną.
 2. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności.
 3. Aby rezerwacja stała się rezerwacją gwarantowaną konieczne jest uiszczenie w ciągu 3 dni roboczych od dokonania rezerwacji zaliczki w wysokości 30% od kwoty za cały pobyt (na przelewie prosimy umieszczać imię i nazwisko oraz datę pobytu).
 4. Brak wpływu zaliczki w określonym terminie od dokonania rezerwacji skutkuje anulacją rezerwacji.
 5. Pozostała część należności pobierana jest w dniu przyjazdu, w momencie meldowania gościa.
 6. Płatność w PLN lub Euro. W przypadku przeliczania Euro na PLN stosowany jest kurs z dnia dokonywania płatności lub wystawiania faktury.
 7. W przypadku zmiany terminu rezerwacji lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od Sienkiewiczówki, zaliczka nie podlega zwrotowi.
 8. Przyjazd po godzinie 22:00 wymaga wcześniejszego zgłoszenia telefonicznego pod numerem telefonu 607 300 003
 9. Niestawienie się gościa do godziny 22:00 dnia przyjazdu jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeśli gość nie poinformował wcześniej recepcji i jest równoznaczne z możliwością wynajęcia pokoju innemu gościowi.
 10. Wpłata zaliczki, a tym samym dokonanie rezerwacji gwarantowanej oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.
 11. Dokonując rezerwacji klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych tylko i wyłącznie w celach marketingowych przez Sienkiewiczówka zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).
 12. Cena nie zawiera ubezpieczenia.